Close sub menu
Tetragon Financial Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----000
Materiële vaste activa----000
Financiële vaste activa--2.4292.4291.9412.008
Vaste activa--2.429------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1921342700
Vlottende activa--239------
Totaal activa--2.6692.6102.2542.008
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.4742.3862.1891.995
Preferent kapitaal--854888909890
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--125------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden--69------
Totaal passiva--2.6692.6102.2542.008
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--209-934847
Kasstroom investeringsactiviteiten--0-14827166
Kasstroom financieringsactiviteiten---15012-49-114
Kasstroom algemeen--58-2302700
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie