Close sub menu
Advanced Metallurgical Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--45434235
Materiële vaste activa--694552430328
Financiële vaste activa--30282429
Vaste activa--915900878439
Voorraden--218152204317
Debiteuren--10885119139
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--346207226382
Vlottende activa--785539594882
Totaal activa--1.7001.4391.4721.321
 
Passiva
Gewoon kapitaal--268115161320
Preferent kapitaal---96-111-116-104
Aandeel van derden--26262424
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--939955933556
Crediteuren--253165157231
Bank--45363833
Overige korte schulden--1041048487
Kortlopende schulden--466343354421
Totaal passiva--1.7001.4391.4721.321
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--91204797
Kasstroom investeringsactiviteiten---63-38-410-71
Kasstroom financieringsactiviteiten--111-9209183
Kasstroom algemeen--139-27-155209
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by