Ajax
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20192018201720162015
 
Activa
Immateriële vaste activa15989564843
Materiële vaste activa2320141513
Financiële vaste activa3946271210
Vaste activa221155987566
Voorraden35323
Debiteuren6866531623
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen8636877080
Vlottende activa16611714896113
Totaal activa387272246171179
 
Passiva
Gewoon kapitaal210158158109110
Preferent kapitaal-1049-221
Aandeel van derden01000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden552015810
Crediteuren4822142013
Bank00000
Overige korte schulden7471583445
Kortlopende schulden12293725458
Totaal passiva387272246171179
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten48-2523-719
Kasstroom investeringsactiviteiten1-26-30-31
Kasstroom financieringsactiviteiten0-1000
Kasstroom algemeen50-52-8-1020
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by