Ajax
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--159895648
Materiële vaste activa--23201415
Financiële vaste activa--39462712
Vaste activa--2211559875
Voorraden--3532
Debiteuren--68665316
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--86368770
Vlottende activa--16611714896
Totaal activa--387272246171
 
Passiva
Gewoon kapitaal--210158158109
Preferent kapitaal---1049-2
Aandeel van derden--0100
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--5520158
Crediteuren--48221420
Bank--0000
Overige korte schulden--74715834
Kortlopende schulden--122937254
Totaal passiva--387272246171
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--48-2523-7
Kasstroom investeringsactiviteiten--1-26-30-3
Kasstroom financieringsactiviteiten--0-100
Kasstroom algemeen--50-52-8-10
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by