Close sub menu
KPN Koninklijke
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa3.0063.2382.9953.1693.341
Materiële vaste activa6.2676.2796.2795.6415.811
Financiële vaste activa56045354321
Vaste activa10.86910.46910.3509.97010.449
Voorraden3747545861
Debiteuren222219264343379
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen793867766594856
Vlottende activa1.8681.6111.9102.0593.080
Totaal activa12.73712.08012.30412.17713.530
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.2282.6212.5071.9453.358
Preferent kapitaal138297196-398696
Aandeel van derden21100
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden7.2867.2507.1327.8358.290
Crediteuren514531550573631
Bank8148291.08258918
Overige korte schulden459565500548296
Kortlopende schulden2.2212.2092.6342.2981.882
Totaal passiva12.73712.08012.30412.17713.530
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.1282.0432.0061.9691.950
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.212-1.545-707-387-610
Kasstroom financieringsactiviteiten-717-670-1.145-1.822-1.665
Kasstroom algemeen199-172154-240-325
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by