KPN Koninklijke
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--2.9953.1693.3413.250
Materiële vaste activa--5.4325.6415.8115.969
Financiële vaste activa----2282092.231
Vaste activa--10.3519.97010.44912.602
Voorraden----586147
Debiteuren----343379373
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--7665948561.179
Vlottende activa--1.9532.2073.0812.134
Totaal activa--12.30412.17713.53014.736
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.5071.9453.3583.848
Preferent kapitaal--2.339-3157991.000
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--7.1327.8358.2908.507
Crediteuren----573631640
Bank----60518736
Overige korte schulden--2.6341.2161.2171.248
Kortlopende schulden--2.6342.3961.8822.628
Totaal passiva--12.30412.17713.53014.736
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.0061.9691.9501.917
Kasstroom investeringsactiviteiten---707-387-610407
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.145-1.822-1.665-2.721
Kasstroom algemeen--154-240-325-397
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by