Close sub menu
Saint-Gobain
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa16.88413.88612.53312.73812.514
Materiële vaste activa14.91514.62213.97414.56111.335
Financiële vaste activa639536462437412
Vaste activa33.92631.04228.47932.18027.625
Voorraden7.2196.5985.3626.2006.252
Debiteuren5.1785.1044.5974.8134.968
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen6.1346.9438.4434.9872.688
Vlottende activa21.45120.54220.14717.80316.417
Totaal activa55.37751.58448.62649.98344.042
 
Passiva
Gewoon kapitaal22.71120.71517.89219.41617.931
Preferent kapitaal-----2.9054.7193.776
Aandeel van derden443411311364331
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden14.86015.30316.57517.06013.251
Crediteuren7.2666.9035.8976.0006.116
Bank3.0783.0413.0032.4361.663
Overige korte schulden6.7564.9754.7733.3693.589
Kortlopende schulden17.36315.15513.84813.14312.529
Totaal passiva55.37751.58448.62649.98344.042
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten5.7114.4394.7113.8042.492
Kasstroom investeringsactiviteiten-4.838-2.199194-1.573-3.419
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.850-3.789-1.30059-379
Kasstroom algemeen-977-1.5493.6052.290-1.306
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by