Close sub menu
Saint-Gobain
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--13.88612.53312.73812.514
Materiële vaste activa--14.62213.97414.56111.335
Financiële vaste activa--536462437412
Vaste activa--31.04228.47932.18027.625
Voorraden--6.5985.3626.2006.252
Debiteuren--5.1044.5974.8134.968
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--6.9438.4434.9872.688
Vlottende activa--20.54220.14717.80316.417
Totaal activa--51.58448.62649.98344.042
 
Passiva
Gewoon kapitaal--20.71517.89219.41617.931
Preferent kapitaal-----2.9054.7193.776
Aandeel van derden--411311364331
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--15.30316.57517.06013.251
Crediteuren--6.9035.8976.0006.116
Bank--3.0413.0032.4361.663
Overige korte schulden--4.9754.7733.3693.589
Kortlopende schulden--15.15513.84813.14312.529
Totaal passiva--51.58448.62649.98344.042
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.4394.7113.8042.492
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.199194-1.573-3.419
Kasstroom financieringsactiviteiten---3.789-1.30059-379
Kasstroom algemeen---1.5493.6052.290-1.306
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by