Close sub menu
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa1.9242.1243.8634.158695
Materiële vaste activa146279345292216
Financiële vaste activa48.65549.62256.27158.03840.718
Vaste activa51.19052.87961.10762.81941.651
Voorraden373291950
Debiteuren533539513551417
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.2562.138489370575
Vlottende activa3.7304.3993.8971.7091.590
Totaal activa54.91957.27865.00364.52743.241
 
Passiva
Gewoon kapitaal16.92717.39425.95126.17618.916
Preferent kapitaal-960-7.7601.109839-209
Aandeel van derden5.4475.4025.9025.9653.777
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden28.98829.65528.29126.39916.852
Crediteuren229212231207188
Bank1.6062.7192.5993.8533.070
Overige korte schulden1.7231.8972.0301.522228
Kortlopende schulden3.5584.8274.8605.9873.696
Totaal passiva54.91957.27865.00364.52743.241
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.7211.4231.8871.7941.487
Kasstroom investeringsactiviteiten62182-417-4.271-1.025
Kasstroom financieringsactiviteiten-2.243117-1.3462.252-293
Kasstroom algemeen981.621125-225168
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by