UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.8634.158695769
Materiële vaste activa--345292216220
Financiële vaste activa--56.27158.34240.71838.496
Vaste activa--61.10762.81941.65139.509
Voorraden--919500
Debiteuren--513551417369
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--489370575400
Vlottende activa--3.8971.7091.5901.236
Totaal activa--65.00364.52743.24140.745
 
Passiva
Gewoon kapitaal--25.95126.17618.91617.465
Preferent kapitaal--6-192-209-192
Aandeel van derden--3.9133.9763.7773.554
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--28.29126.39916.85216.210
Crediteuren--231207188150
Bank--2.5995.1263.0702.963
Overige korte schulden--1.5070228223
Kortlopende schulden--4.8605.4873.6963.515
Totaal passiva--65.00364.52743.24140.745
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.8871.7941.4871.558
Kasstroom investeringsactiviteiten---417-4.271-1.025-387
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.3462.252-293-1.083
Kasstroom algemeen--125-22516888
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by