Close sub menu
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa1.9001.9242.1243.8634.158
Materiële vaste activa137146279345292
Financiële vaste activa47.28648.65549.62256.27158.038
Vaste activa50.17851.19052.87961.10762.819
Voorraden4437329195
Debiteuren464533539513551
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3.3292.2562.138489370
Vlottende activa4.4593.7304.3993.8971.709
Totaal activa54.63654.91957.27865.00364.527
 
Passiva
Gewoon kapitaal17.18916.92717.39425.95126.176
Preferent kapitaal3.008-960-7.7601.109839
Aandeel van derden5.7605.4475.4025.9025.965
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden29.00328.98829.65528.29126.399
Crediteuren241229212231207
Bank7811.6062.7192.5993.853
Overige korte schulden1.6631.7231.8972.0301.522
Kortlopende schulden2.6853.5584.8274.8605.987
Totaal passiva54.63654.91957.27865.00364.527
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.4361.7211.4231.8871.794
Kasstroom investeringsactiviteiten28162182-417-4.271
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.643-2.243117-1.3462.252
Kasstroom algemeen1.074981.621125-225
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by