Close sub menu
ADUX
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3------
Materiële vaste activa--1------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--5------
Voorraden----------
Debiteuren--13------
Overige vlottende activa--0------
Effecten en liquide middelen--2------
Vlottende activa--21------
Totaal activa--26------
 
Passiva
Gewoon kapitaal---6------
Preferent kapitaal----------
Aandeel van derden--0------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2------
Crediteuren--21------
Bank--2------
Overige korte schulden--6------
Kortlopende schulden--29------
Totaal passiva--26------
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--0------
Kasstroom investeringsactiviteiten---1------
Kasstroom financieringsactiviteiten---1------
Kasstroom algemeen---2------
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie