Close sub menu
Aperam
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--439429479490
Materiële vaste activa--1.7261.5221.6531.589
Financiële vaste activa--42432
Vaste activa--2.4052.1302.3452.363
Voorraden--2.3321.1011.2271.410
Debiteuren--556229228274
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--524358375199
Vlottende activa--3.5061.8391.9141.960
Totaal activa--5.9113.9694.2594.323
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.9452.2002.4142.515
Preferent kapitaal---718-737-485-490
Aandeel van derden--8444
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1.105681693528
Crediteuren--1.200714800940
Bank--271538566
Overige korte schulden--27273256264
Kortlopende schulden--1.8531.0841.1481.276
Totaal passiva--5.9113.9694.2594.323
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--550303400295
Kasstroom investeringsactiviteiten---183-108-119-187
Kasstroom financieringsactiviteiten---197-185-104-214
Kasstroom algemeen--17010177-106
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by