Close sub menu
JUST EAT TAKEAWAY
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa13.8147.8221.47325586
Materiële vaste activa5391243674
Financiële vaste activa1.5171.575721
Vaste activa15.9229.5331.52229291
Voorraden3314442
Debiteuren2611533999
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.320529509090
Vlottende activa1.854822137126106
Totaal activa17.77610.3551.659417198
 
Passiva
Gewoon kapitaal13.0508.4991.133139150
Preferent kapitaal759764052
Aandeel van derden-85000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden3.4571.092283286
Crediteuren4842867612
Bank963030150--
Overige korte schulden6614061648726
Kortlopende schulden1.27775924325142
Totaal passiva17.77610.3551.659417198
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-423177-64-3-36
Kasstroom investeringsactiviteiten-10615-497-148-9
Kasstroom financieringsactiviteiten1.3122925201500
Kasstroom algemeen783484-410-45
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by