Close sub menu
JUST EAT TAKEAWAY
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--7.8221.47325586
Materiële vaste activa--1243674
Financiële vaste activa--1.575721
Vaste activa--9.5331.52229291
Voorraden--14442
Debiteuren--1533999
Overige vlottende activa--126280
Effecten en liquide middelen--529509090
Vlottende activa--822137126106
Totaal activa--10.3551.659417198
 
Passiva
Gewoon kapitaal--8.4991.133139150
Preferent kapitaal--764052
Aandeel van derden--5000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1.092283286
Crediteuren--2867626
Bank--30301500
Overige korte schulden--4061648712
Kortlopende schulden--75924325142
Totaal passiva--10.3551.659417198
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--177-64-3-36
Kasstroom investeringsactiviteiten--15-497-148-9
Kasstroom financieringsactiviteiten--2925201500
Kasstroom algemeen--484-410-45
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie