JUST EAT TAKEAWAY
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.4732558688
Materiële vaste activa--36743
Financiële vaste activa--7211
Vaste activa--1.5222929192
Voorraden--4421
Debiteuren--39995
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--509090135
Vlottende activa--137126106145
Totaal activa--1.659417198237
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.133139150188
Preferent kapitaal--40521
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2832867
Crediteuren--61582624
Bank--3015000
Overige korte schulden--110351218
Kortlopende schulden--2432514243
Totaal passiva--1.659417198237
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---64-3-36-3
Kasstroom investeringsactiviteiten---497-148-9-32
Kasstroom financieringsactiviteiten--5201500166
Kasstroom algemeen---410-45130
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by