Close sub menu
ForFarmers
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa1089614016896
Materiële vaste activa318292268262207
Financiële vaste activa3027272524
Vaste activa467428472471339
Voorraden11794969877
Debiteuren273185185213179
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen68696352161
Vlottende activa476388393402448
Totaal activa943817865874787
 
Passiva
Gewoon kapitaal361357413436405
Preferent kapitaal12212-2-8-6
Aandeel van derden66555
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden163133115142112
Crediteuren368284258251201
Bank4536521650
Overige korte schulden2121187
Kortlopende schulden414322332290266
Totaal passiva943817865874787
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten55989682117
Kasstroom investeringsactiviteiten-56-29-35-114-33
Kasstroom financieringsactiviteiten-2-48-85-42-80
Kasstroom algemeen-322-24-733
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by