Close sub menu
SIGNIFY NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.0262.3862.2642.256
Materiële vaste activa--708644431492
Financiële vaste activa--12603133
Vaste activa--4.3343.5413.2113.306
Voorraden--885874878924
Debiteuren----1.1591.1671.311
Overige vlottende activa--588451485525
Effecten en liquide middelen--1.137847676942
Vlottende activa--3.3763.1742.9693.372
Totaal activa--7.7106.7156.1816.678
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.1962.1812.0412.242
Preferent kapitaal-----1-37-85
Aandeel van derden--1241427879
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.1232.2362.0912.140
Crediteuren--1.7311.0479531.001
Bank--130116100148
Overige korte schulden--385918854988
Kortlopende schulden--2.2662.1551.9702.216
Totaal passiva--7.7106.7156.1816.678
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--891599381435
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.379-145-90-26
Kasstroom financieringsactiviteiten--757-286-554-484
Kasstroom algemeen--269168-263-75
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie