Close sub menu
SIGNIFY NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.5613.1943.0262.386
Materiële vaste activa--699724708644
Financiële vaste activa--12121214
Vaste activa--4.8954.5364.3343.541
Voorraden--1.3611.410885874
Debiteuren----1.1371.1021.159
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--6778511.033847
Vlottende activa--3.3913.7203.3763.174
Totaal activa--8.2868.2567.7106.715
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.9202.4592.1962.181
Preferent kapitaal-----82-3200
Aandeel van derden--145138124142
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2.8552.8353.1232.236
Crediteuren--1.8591.6111.0891.047
Bank--83778696
Overige korte schulden--4041.1191.070990
Kortlopende schulden--2.3672.8242.2662.155
Totaal passiva--8.2868.2567.7106.715
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--376704891599
Kasstroom investeringsactiviteiten---256-91-1.379-145
Kasstroom financieringsactiviteiten---295-876757-286
Kasstroom algemeen---175-263269168
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?