Close sub menu
SIGNIFY NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.1943.0262.3862.264
Materiële vaste activa--724708644431
Financiële vaste activa--12121411
Vaste activa--4.5364.3343.5413.211
Voorraden--1.410885874878
Debiteuren--1.1371.1021.1591.167
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--8511.033847676
Vlottende activa--3.7203.3763.1742.969
Totaal activa--8.2567.7106.7156.181
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.4592.1962.1812.041
Preferent kapitaal---82-3200-38
Aandeel van derden--13812414278
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2.8353.1232.2362.091
Crediteuren--1.6111.0891.047953
Bank--77869678
Overige korte schulden--1.1191.070990478
Kortlopende schulden--2.8242.2662.1551.970
Totaal passiva--8.2567.7106.7156.181
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--704891599381
Kasstroom investeringsactiviteiten---91-1.379-145-90
Kasstroom financieringsactiviteiten---876757-286-554
Kasstroom algemeen---263269168-263
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by