ASR Nederland
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20192018201720162015
 
Activa
Kasmiddelen----------
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen5.9592.8672.5723.0802.216
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen5.9592.8672.5723.0802.216
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf69.72159.00955.40556.95253.338
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen2.9042.6742.2943.7403.255
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa69.72159.00955.40556.95253.338
 
Passiva
Gewoon kapitaal6.0935.4795.4334.4814.275
Preferent kapitaal9159521.196672996
Aandeel van derden00-1-10-16
Groepsvermogen6.0935.4795.4324.4714.259
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen6.0935.4795.4324.4714.259
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf69.72159.00955.40556.95253.338
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva69.72159.00955.40556.95253.338
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by