ASR Nederland
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen----------
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen--11.2425.9592.8672.572
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen--11.2425.9592.8672.572
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf--77.15169.72159.00955.405
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen--6912.9042.6742.294
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa--77.15169.72159.00955.405
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.3136.0935.4795.433
Preferent kapitaal--8889159521.196
Aandeel van derden--000-1
Groepsvermogen--6.3136.0935.4795.432
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--6.3136.0935.4795.432
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf--77.15169.72159.00955.405
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--77.15169.72159.00955.405
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by