Close sub menu
ASR Nederland
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Kasmiddelen--2.3062.846----
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen--49.23048.8275.9592.867
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen--49.23048.8275.9592.867
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf--75.04077.15169.72159.009
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen--9845432.9042.674
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa--75.04077.15169.72159.009
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.3635.3096.0935.479
Preferent kapitaal--406-116915952
Aandeel van derden--1.0221.00400
Groepsvermogen--7.3856.3136.0935.479
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--7.3856.3136.0935.479
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf--75.04077.15169.72159.009
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--75.04077.15169.72159.009
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by