Close sub menu
ASR Nederland
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen----------
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen--11.2425.9592.8672.572
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen--11.2425.9592.8672.572
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf--77.15169.72159.00955.405
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen--6912.9042.6742.294
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa--77.15169.72159.00955.405
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.3136.0935.4795.433
Preferent kapitaal--8889159521.196
Aandeel van derden--000-1
Groepsvermogen--6.3136.0935.4795.432
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--6.3136.0935.4795.432
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf--77.15169.72159.00955.405
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--77.15169.72159.00955.405
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie