Close sub menu
Sif Holding
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--1012
Materiële vaste activa--221212162119
Financiële vaste activa--1100
Vaste activa--222214164178
Voorraden--0100
Debiteuren--22184445
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--907332
Vlottende activa--1351077864
Totaal activa--357321242242
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1051029486
Preferent kapitaal--71275
Aandeel van derden--1110
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1011025279
Crediteuren--97626338
Bank--8555
Overige korte schulden--46492815
Kortlopende schulden--1511169676
Totaal passiva--357321242242
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--50913431
Kasstroom investeringsactiviteiten---20-11-5-14
Kasstroom financieringsactiviteiten---13-9-28-15
Kasstroom algemeen--177111
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?