Close sub menu
Sif Holding
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa10121
Materiële vaste activa221212162119111
Financiële vaste activa11000
Vaste activa222214164178113
Voorraden01000
Debiteuren2218444548
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen9073321
Vlottende activa135107786479
Totaal activa357321242242192
 
Passiva
Gewoon kapitaal105102948684
Preferent kapitaal71275-2
Aandeel van derden11100
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden10110252792
Crediteuren9762633842
Bank855531
Overige korte schulden464928157
Kortlopende schulden1511169676106
Totaal passiva357321242242192
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten509134316
Kasstroom investeringsactiviteiten-20-11-5-14-3
Kasstroom financieringsactiviteiten-13-9-28-15-3
Kasstroom algemeen1771110
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by