Close sub menu
Sif Holding
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--0121
Materiële vaste activa--212162119111
Financiële vaste activa--1000
Vaste activa--214164178113
Voorraden--1000
Debiteuren--18444548
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--73321
Vlottende activa--107786479
Totaal activa--321242242192
 
Passiva
Gewoon kapitaal--102948684
Preferent kapitaal--1275-2
Aandeel van derden--1100
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--10252792
Crediteuren--62633842
Bank--55531
Overige korte schulden--4928157
Kortlopende schulden--1169676106
Totaal passiva--321242242192
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--9134316
Kasstroom investeringsactiviteiten---11-5-14-3
Kasstroom financieringsactiviteiten---9-28-15-3
Kasstroom algemeen--71110
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by