Close sub menu
Avantium
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa21111
Materiële vaste activa333428159
Financiële vaste activa----0448
Vaste activa3535382058
Voorraden11111
Debiteuren11352
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen35274583100
Vlottende activa43355894111
Totaal activa787097114169
 
Passiva
Gewoon kapitaal50466891158
Preferent kapitaal12101098
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden98900
Crediteuren52434
Bank22200
Overige korte schulden121214207
Kortlopende schulden1916192310
Totaal passiva787097114169
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-13-13-23-9-6
Kasstroom investeringsactiviteiten-4-3-13-8-5
Kasstroom financieringsactiviteiten25-2-2097
Kasstroom algemeen8-19-38-1786
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by