Close sub menu
Avantium
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa22111
Materiële vaste activa7033342815
Financiële vaste activa------04
Vaste activa8835353820
Voorraden21111
Debiteuren--1135
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen6535274583
Vlottende activa7443355894
Totaal activa162787097114
 
Passiva
Gewoon kapitaal8150466891
Preferent kapitaal131210109
Aandeel van derden100000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden379890
Crediteuren325243
Bank22220
Overige korte schulden012121420
Kortlopende schulden3419161923
Totaal passiva162787097114
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-1-13-13-23-9
Kasstroom investeringsactiviteiten-23-4-3-13-8
Kasstroom financieringsactiviteiten5525-2-20
Kasstroom algemeen308-19-38-17
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by