Close sub menu
FASTNED
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3000
Materiële vaste activa--40312414
Financiële vaste activa--1111
Vaste activa--45362516
Voorraden----000
Debiteuren--1100
Overige vlottende activa----400
Effecten en liquide middelen--34201016
Vlottende activa--35221617
Totaal activa--80584133
 
Passiva
Gewoon kapitaal---18-833
Preferent kapitaal--0000
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--93633727
Crediteuren--1111
Bank--2000
Overige korte schulden--1112
Kortlopende schulden--5213
Totaal passiva--80584133
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---7-7-11-4
Kasstroom investeringsactiviteiten---8-9-10-2
Kasstroom financieringsactiviteiten--30261519
Kasstroom algemeen--149-613
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie