Close sub menu
PROSUS
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa2.8843.0132.8293.1393.185
Materiële vaste activa4433771439655
Financiële vaste activa45.20823.19119.88916.80610.806
Vaste activa48.58326.65522.88120.08714.102
Voorraden32121314813994
Debiteuren150111135169138
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen4.7828.0549.16810.8093.209
Vlottende activa7.1458.9079.98211.4933.780
Totaal activa55.72835.76432.86331.58017.882
 
Passiva
Gewoon kapitaal43.06929.10027.11724.08211.254
Preferent kapitaal5.818-1.92227.05824.02311.195
Aandeel van derden117214132274319
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden8.5354.3034.0344.4604.176
Crediteuren344291244290254
Bank1026311222
Overige korte schulden35921.3122.4611.853
Kortlopende schulden4.0072.1211.5802.7642.133
Totaal passiva55.72835.76432.86331.58017.882
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten159-209-23-279-406
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.2182.270-6.4817.8462.905
Kasstroom financieringsactiviteiten2.45017-2.124-31-242
Kasstroom algemeen-6092.078-8.6287.5362.257
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by