Close sub menu
PROSUS
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa4.3002.8843.0132.8293.139
Materiële vaste activa60444337714396
Financiële vaste activa50.58245.20823.19119.88916.806
Vaste activa56.07348.58326.65522.88120.087
Voorraden470321213148139
Debiteuren276150111135169
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen13.5704.7828.0549.16810.809
Vlottende activa15.2657.1458.9079.98211.493
Totaal activa71.33855.72835.76432.86331.580
 
Passiva
Gewoon kapitaal50.42143.06929.10027.11724.082
Preferent kapitaal-40.5575.818-1.92227.05824.023
Aandeel van derden102117214132274
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden16.4028.5354.3034.0344.460
Crediteuren549344291244290
Bank19610263112
Overige korte schulden2.02335921.3122.461
Kortlopende schulden4.4134.0072.1211.5802.764
Totaal passiva71.33855.72835.76432.86331.580
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-605159-209-23-279
Kasstroom investeringsactiviteiten4.392-3.2182.270-6.4817.846
Kasstroom financieringsactiviteiten2.4032.45017-2.124-31
Kasstroom algemeen6.190-6092.078-8.6287.536
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by