PROSUS
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)2020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa3.0132.8293.1393.185
Materiële vaste activa3771439655
Financiële vaste activa23.11019.88916.80610.806
Vaste activa26.65522.88120.08714.102
Voorraden21314813994
Debiteuren111135169138
Overige vlottende activa--------
Effecten en liquide middelen8.0549.16810.8093.209
Vlottende activa9.1099.98211.4933.780
Totaal activa35.76432.86331.58017.882
 
Passiva
Gewoon kapitaal29.10027.11724.08211.254
Preferent kapitaal29.01927.05824.02311.195
Aandeel van derden214132274319
Groepsvermogen--------
Voorzieningen--------
Langlopende schulden4.3034.0344.4604.176
Crediteuren291244290254
Bank7011222
Overige korte schulden1.7791.3122.4611.853
Kortlopende schulden2.1471.5802.7642.133
Totaal passiva35.76432.86331.58017.882
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-209-23-279-406
Kasstroom investeringsactiviteiten2.270-6.4817.8462.905
Kasstroom financieringsactiviteiten17-2.124-31-242
Kasstroom algemeen2.078-8.6287.5362.257
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by