Close sub menu
AZERION
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)2021
 
Activa
Immateriële vaste activa265
Materiële vaste activa18
Financiële vaste activa0
Vaste activa324
Voorraden--
Debiteuren--
Overige vlottende activa--
Effecten en liquide middelen35
Vlottende activa140
Totaal activa464
 
Passiva
Gewoon kapitaal-9
Preferent kapitaal56
Aandeel van derden2
Groepsvermogen--
Voorzieningen--
Langlopende schulden260
Crediteuren141
Bank12
Overige korte schulden55
Kortlopende schulden210
Totaal passiva464
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten24
Kasstroom investeringsactiviteiten-83
Kasstroom financieringsactiviteiten84
Kasstroom algemeen25
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by