Close sub menu
UMG
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa1.8046.3486.0944.8823.758
Materiële vaste activa493485555670739
Financiële vaste activa2221561097288
Vaste activa9.0358.0358.7608.0006.055
Voorraden210163997990
Debiteuren2.246--504476465
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen413439585326336
Vlottende activa4.0563.6043.3342.9872.775
Totaal activa13.09111.63912.09410.9878.830
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.9622.3512.0301.4322.981
Preferent kapitaal2.962--------
Aandeel van derden211003
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden3.8412.7674.6724.8301.713
Crediteuren5.7115.150146309132
Bank3641.214398718101
Overige korte schulden1221034.8093.6713.912
Kortlopende schulden6.2676.5205.3924.7254.133
Totaal passiva13.09111.63912.09410.9878.830
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.8851.7321.140-3685
Kasstroom investeringsactiviteiten-622-520-391-46-129
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.280-1.347-1.337217-1.076
Kasstroom algemeen-17-135-588168-520
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?