Close sub menu
UMG
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa6.3486.0944.8823.7583.187
Materiële vaste activa485555670739262
Financiële vaste activa156109728897
Vaste activa8.0358.7608.0006.0554.749
Voorraden16399799084
Debiteuren--504476465496
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen439585326336276
Vlottende activa3.6043.3342.9872.7753.248
Totaal activa11.63912.09410.9878.8307.997
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.3512.0301.4322.9813.074
Preferent kapitaal----------
Aandeel van derden10033
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden2.7674.6724.8301.7131.138
Crediteuren5.150146309132--
Bank1.21439871810117
Overige korte schulden1034.8093.6713.9123.717
Kortlopende schulden6.5205.3924.7254.1333.782
Totaal passiva11.63912.09410.9878.8307.997
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.7321.140-3685747
Kasstroom investeringsactiviteiten-520-391-46-129-111
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.347-1.337217-1.076-2.387
Kasstroom algemeen-135-588168-520-1.751
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by