Close sub menu
UMG
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)2021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa6.0944.8823.7583.187
Materiële vaste activa555670739262
Financiële vaste activa109728897
Vaste activa8.7608.0006.0554.749
Voorraden99799084
Debiteuren504476465496
Overige vlottende activa--------
Effecten en liquide middelen585326336276
Vlottende activa3.3342.9872.7753.248
Totaal activa12.09410.9878.8307.997
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.0301.4322.9813.074
Preferent kapitaal--------
Aandeel van derden0033
Groepsvermogen--------
Voorzieningen--------
Langlopende schulden4.6724.8301.7131.138
Crediteuren146309132--
Bank39871810117
Overige korte schulden4.8093.6713.9123.717
Kortlopende schulden5.3924.7254.1333.782
Totaal passiva12.09410.9878.8307.997
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.140-3685747
Kasstroom investeringsactiviteiten-391-46-129-111
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.337217-1.076-2.387
Kasstroom algemeen-588168-520-1.751
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by