Close sub menu
EXOR NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa9.8879.2938.63933.31835.067
Materiële vaste activa7.0616.5397.77735.16936.710
Financiële vaste activa24.33715.89312.7466.1695.400
Vaste activa44.91735.12130.32776.84879.761
Voorraden8.8058.0316.95114.32218.057
Debiteuren29.7127497252.2742.597
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen8.67811.5777.90535.56122.935
Vlottende activa49.86248.57860.78396.09792.850
Totaal activa94.77983.69991.111172.945172.611
 
Passiva
Gewoon kapitaal23.26820.62716.75913.09015.025
Preferent kapitaal----17.050-1.961-530
Aandeel van derden9.8649.0437.61124.57027.534
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden46.84535.63634.28479.093--
Crediteuren7.9307.8887.04026.79627.611
Bank----015.27815.361
Overige korte schulden6.0019.91824.21213.411--
Kortlopende schulden14.80218.39332.45756.192--
Totaal passiva94.77983.69991.111172.945172.611
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten6.2464.9184.17714.06111.738
Kasstroom investeringsactiviteiten-10.946-4.099-7.058-10.102-3.448
Kasstroom financieringsactiviteiten2.1072.132-2.18810.626-5.435
Kasstroom algemeen-2.5932.951-5.06914.5852.855
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?