Galapagos
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20192018201720162015
 
Activa
Immateriële vaste activa--4312
Materiële vaste activa--23171568
Financiële vaste activa--11153
Vaste activa--1118976--
Voorraden--0000
Debiteuren--1928104
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1.2911.151980347
Vlottende activa--1.3291.1981.007--
Totaal activa--1.4401.2861.083443
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.2141.012759365
Preferent kapitaal---60-45-28154
Aandeel van derden--000--
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--51032215
Crediteuren--684731--
Bank--000--
Overige korte schulden--1511247172
Kortlopende schulden--22017210472
Totaal passiva--1.4401.2861.083443
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---142-147239-115
Kasstroom investeringsactiviteiten---16-1-7-4
Kasstroom financieringsactiviteiten--288353396271
Kasstroom algemeen--130206628152
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by