Galapagos
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa----431
Materiële vaste activa----231715
Financiële vaste activa----111
Vaste activa----1118976
Voorraden----000
Debiteuren----192810
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--5.7811.2911.151980
Vlottende activa----1.3291.1981.007
Totaal activa--6.0691.4401.2861.083
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.8761.2141.012759
Preferent kapitaal--2.526-60-45-28
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----5103221
Crediteuren----684731
Bank----000
Overige korte schulden----15112471
Kortlopende schulden----220172104
Totaal passiva--6.0691.4401.2861.083
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--3.209-142-147239
Kasstroom investeringsactiviteiten---3.765-16-1-7
Kasstroom financieringsactiviteiten--1.336288353396
Kasstroom algemeen--780130206628
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by