Galapagos
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa------43
Materiële vaste activa------2317
Financiële vaste activa------11
Vaste activa------11189
Voorraden------00
Debiteuren------1928
Overige vlottende activa------8368
Effecten en liquide middelen----5.7811.2911.151
Vlottende activa------1.3291.198
Totaal activa----6.0691.4401.286
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.6702.8761.2141.012
Preferent kapitaal---142.526-60-45
Aandeel van derden--0--00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2.412--5103
Crediteuren--171--6847
Bank--6--00
Overige korte schulden--12--151124
Kortlopende schulden--635--220172
Totaal passiva--5.7186.0691.4401.286
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---4273.209-142-147
Kasstroom investeringsactiviteiten--757-3.765-16-1
Kasstroom financieringsactiviteiten--221.336288353
Kasstroom algemeen--352780130206
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by