Close sub menu
IMCD
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.5671.1411.040949
Materiële vaste activa--95902519
Financiële vaste activa--0543
Vaste activa--1.7051.2721.112995
Voorraden--371377354266
Debiteuren--443435398332
Overige vlottende activa--44354324
Effecten en liquide middelen--1691048561
Vlottende activa--1.005916837659
Totaal activa--2.7102.1881.9491.654
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.258867786729
Preferent kapitaal---2613824
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--739671596458
Crediteuren--292280264213
Bank--321274215184
Overige korte schulden--100968970
Kortlopende schulden--713650567467
Totaal passiva--2.7102.1881.9491.654
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--242174114114
Kasstroom investeringsactiviteiten---394-107-154-181
Kasstroom financieringsactiviteiten--240-416996
Kasstroom algemeen--88262929
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie