Close sub menu
IMCD
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.8081.5671.1411.040
Materiële vaste activa--98959025
Financiële vaste activa--0054
Vaste activa--1.9471.7051.2721.112
Voorraden--526371377354
Debiteuren--589443435398
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--17816910485
Vlottende activa--1.3241.005916837
Totaal activa--3.2712.7102.1881.949
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.4601.258867786
Preferent kapitaal--143-26138
Aandeel van derden--2000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--825739671596
Crediteuren--403292280264
Bank--0321274215
Overige korte schulden--5811009689
Kortlopende schulden--984713650567
Totaal passiva--3.2712.7102.1881.949
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--196242174114
Kasstroom investeringsactiviteiten---196-394-107-154
Kasstroom financieringsactiviteiten--5240-4169
Kasstroom algemeen--5882629
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by