NN Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----------
Vlottende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal--30.76822.85022.71822.706
Preferent kapitaal--18.15510.23710.10510.513
Aandeel van derden--26023431712
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva--248.597224.246227.062168.505
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.754-2.491-5.321-2.130
Kasstroom investeringsactiviteiten---5.9203.0147.9972.539
Kasstroom financieringsactiviteiten--679-1.134-1.793898
Kasstroom algemeen---2.487-6118831.307
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by