Close sub menu
NN Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen6.92912.3826.4368.8869.383
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----61.76858.90356.343
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen117.521126.29245.80636.04839.558
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen117.521126.29245.80636.04839.558
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----61.76858.90356.343
Totaal verzekeringsbedrijf251.585263.738248.597224.246227.062
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen1.5431.5111.9991.5463.383
Overige activa----4.4704.7085.202
Overlopende activa1.8931.871------
Totaal activa251.585263.738248.597224.246227.062
 
Passiva
Gewoon kapitaal32.88836.73130.76822.85022.718
Preferent kapitaal20.27524.11818.15510.23710.105
Aandeel van derden2.0302.041260234317
Groepsvermogen34.91838.77231.02823.08423.035
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen34.91838.77231.02823.08423.035
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf251.585263.738248.597224.246227.062
Voorzieningen----------
Overige schulden----13.1169.4279.438
Overlopende passiva----------
Totaal passiva251.585263.738248.597224.246227.062
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by