Close sub menu
VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--11----
Materiële vaste activa--00----
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--41----
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1526----
Vlottende activa--2029----
Totaal activa--2530----
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1726----
Preferent kapitaal---1-1----
Aandeel van derden----------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--32----
Crediteuren--41----
Bank--00----
Overige korte schulden--10----
Kortlopende schulden--51----
Totaal passiva--2530----
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---11-14----
Kasstroom investeringsactiviteiten--0-1----
Kasstroom financieringsactiviteiten---10----
Kasstroom algemeen---12-15----
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by