Close sub menu
CM.COM
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--99806128
Materiële vaste activa--39211412
Financiële vaste activa--22----
Vaste activa--1431067743
Voorraden--10----
Debiteuren----46158
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--831225311
Vlottende activa--1421728630
Totaal activa--28527816474
 
Passiva
Gewoon kapitaal--54981016
Preferent kapitaal--8700
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1161021010
Crediteuren--10314620
Bank--74223
Overige korte schulden--5483515
Kortlopende schulden--116785258
Totaal passiva--28527816474
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---23-2012
Kasstroom investeringsactiviteiten---25-26-21-6
Kasstroom financieringsactiviteiten---149281-6
Kasstroom algemeen---4169401
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?