Close sub menu
CM.COM
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)2021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--6100
Materiële vaste activa--1400
Financiële vaste activa----00
Vaste activa--7700
Voorraden----00
Debiteuren--1500
Overige vlottende activa--200
Effecten en liquide middelen--535555
Vlottende activa--865555
Totaal activa--1645555
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1015355
Preferent kapitaal--000
Aandeel van derden--000
Groepsvermogen--------
Voorzieningen--------
Langlopende schulden--1000
Crediteuren--600
Bank--220
Overige korte schulden--2600
Kortlopende schulden--5220
Totaal passiva--1645555
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---20----
Kasstroom investeringsactiviteiten---21----
Kasstroom financieringsactiviteiten--81----
Kasstroom algemeen--40----
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie