Close sub menu
CM.COM
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--8061280
Materiële vaste activa--2114120
Financiële vaste activa--2----0
Vaste activa--10677430
Voorraden--0----0
Debiteuren--461580
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--122531155
Vlottende activa--172863055
Totaal activa--2781647455
 
Passiva
Gewoon kapitaal--98101655
Preferent kapitaal--7000
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--10210100
Crediteuren--146200
Bank--42230
Overige korte schulden--4835150
Kortlopende schulden--7852580
Totaal passiva--2781647455
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--3-2012--
Kasstroom investeringsactiviteiten---26-21-6--
Kasstroom financieringsactiviteiten--9281-6--
Kasstroom algemeen--69401--
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by