Close sub menu
B&S Group SA
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--128119123135
Materiële vaste activa--1289910339
Financiële vaste activa--3333
Vaste activa--264224231252
Voorraden--417382308376
Debiteuren--176195196201
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--39133951
Vlottende activa--672633576662
Totaal activa--936858807915
 
Passiva
Gewoon kapitaal--282264256243
Preferent kapitaal----0-41
Aandeel van derden--25395149
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--313292162173
Crediteuren--138107102105
Bank--11871188302
Overige korte schulden--47763926
Kortlopende schulden--316263338450
Totaal passiva--936858807915
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--9915147115
Kasstroom investeringsactiviteiten---78-24-15-34
Kasstroom financieringsactiviteiten--5-17-144-57
Kasstroom algemeen--26-26-1224
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?