Close sub menu
B&S Group SA
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa11912313512235
Materiële vaste activa99103393126
Financiële vaste activa33322
Vaste activa22423125215766
Voorraden382308376378301
Debiteuren195196201206163
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1339512717
Vlottende activa633576662639498
Totaal activa858807915797564
 
Passiva
Gewoon kapitaal264256243234202
Preferent kapitaal0-41-1196
Aandeel van derden3951493940
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden2921621739328
Crediteuren1071021057056
Bank71188302284190
Overige korte schulden7639265145
Kortlopende schulden263338450431293
Totaal passiva858807915797564
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten15147115490
Kasstroom investeringsactiviteiten-24-15-34-101-5
Kasstroom financieringsactiviteiten-17-144-57107-84
Kasstroom algemeen-26-1224101
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by