Close sub menu
ADYEN NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--101085
Materiële vaste activa--2011609024
Financiële vaste activa--23214430
Vaste activa--441421353208
Voorraden--222078
Debiteuren--57754742
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--4.6162.7371.7451.232
Vlottende activa--5.3353.7372.2561.652
Totaal activa--5.7764.1582.6091.860
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.8101.218868582
Preferent kapitaal--13715012969
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--22421011348
Crediteuren--1001128833
Bank--2313110
Overige korte schulden--3.6092.5891.5211.187
Kortlopende schulden--3.7422.7301.6281.230
Totaal passiva--5.7764.1582.6091.860
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.8201.017529384
Kasstroom investeringsactiviteiten---42-22-23-16
Kasstroom financieringsactiviteiten--96395
Kasstroom algemeen--1.874998516373
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by