ADYEN NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--8544
Materiële vaste activa--23182015
Financiële vaste activa--2821952520
Vaste activa--3572235544
Voorraden--6743
Debiteuren--47422612
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1.6041.147870680
Vlottende activa--2.0251.5031.0821.332
Totaal activa--2.3821.7261.1371.376
 
Passiva
Gewoon kapitaal--868582390315
Preferent kapitaal--164872826
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--934754
Crediteuren--9742
Bank--1.3341.0607171.027
Overige korte schulden--69212112
Kortlopende schulden--1.4211.0977421.057
Totaal passiva--2.3821.7261.1371.376
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--462318201190
Kasstroom investeringsactiviteiten---20-13-18-12
Kasstroom financieringsactiviteiten--14510
Kasstroom algemeen--456310184177
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by