Close sub menu
ADYEN NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--10854
Materiële vaste activa--160231820
Financiële vaste activa--2128219525
Vaste activa--42135722355
Voorraden--20674
Debiteuren--75474226
Overige vlottende activa--2304356
Effecten en liquide middelen--2.7371.6041.147870
Vlottende activa--3.7372.0251.5031.082
Totaal activa--4.1582.3821.7261.137
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.218868582390
Preferent kapitaal--1501648728
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--21093475
Crediteuren--8974
Bank--2.6021.3341.060717
Overige korte schulden--103692121
Kortlopende schulden--2.7301.4211.097742
Totaal passiva--4.1582.3821.7261.137
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.017462318201
Kasstroom investeringsactiviteiten---22-20-13-18
Kasstroom financieringsactiviteiten--31451
Kasstroom algemeen--998456310184
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie