Close sub menu
Pharming Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--75847771
Materiële vaste activa--39331815
Financiële vaste activa--10966
Vaste activa--148148126122
Voorraden--42271714
Debiteuren--28------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--20819216866
Vlottende activa--278249214107
Totaal activa--426397341228
 
Passiva
Gewoon kapitaal--205193149105
Preferent kapitaal---265344
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--16115812922
Crediteuren--54423936
Bank--54348
Overige korte schulden------2118
Kortlopende schulden--604763102
Totaal passiva--426397341228
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--22387467
Kasstroom investeringsactiviteiten--5-21-14-25
Kasstroom financieringsactiviteiten---5-2853-56
Kasstroom algemeen--23-11113-14
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?