Close sub menu
Pharming Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa7584777152
Materiële vaste activa393318158
Financiële vaste activa10966--
Vaste activa14814812612299
Voorraden4227171417
Debiteuren28--------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2081921686680
Vlottende activa278249214107115
Totaal activa426397341228215
 
Passiva
Gewoon kapitaal20519314910562
Preferent kapitaal-2653442
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1611581292270
Crediteuren5442393629
Bank5434836
Overige korte schulden----211819
Kortlopende schulden60476310283
Totaal passiva426397341228215
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2238746740
Kasstroom investeringsactiviteiten5-21-14-25-4
Kasstroom financieringsactiviteiten-5-2853-56-18
Kasstroom algemeen23-11113-1419
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by