Close sub menu
Pharming Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa8477715257
Materiële vaste activa33181588
Financiële vaste activa966----
Vaste activa1481261229978
Voorraden2717141718
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen192168668059
Vlottende activa24921410711588
Totaal activa397341228215166
 
Passiva
Gewoon kapitaal1931491056219
Preferent kapitaal3442-1
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden158129227089
Crediteuren4239362927
Bank43483622
Overige korte schulden--2118198
Kortlopende schulden47631028359
Totaal passiva397341228215166
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten3874674038
Kasstroom investeringsactiviteiten-21-14-25-4-6
Kasstroom financieringsactiviteiten-2853-56-18-3
Kasstroom algemeen-11113-141929
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie