Close sub menu
Van Lanschot Kempen NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen3.7142.2281.4171.4071.833
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers71211298539186
Kredieten8.8768.4488.5988.5629.103
Rentedragende waardepapieren------2.0282.133
Aandelen------0521
Overige financiële deelnemingen253377367333322
Deelnemingen8272525470
Totaal bankbedrijf12.99611.33610.73212.92214.170
Beleggingen8272525470
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf8.9478.6598.8959.1019.290
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen399245339231282
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa16.30715.14914.31913.98014.659
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.3081.2541.2111.2561.333
Preferent kapitaal954896856764769
Aandeel van derden1021021061216
Groepsvermogen1.4091.3561.3171.2681.349
Achtergestelde schulden172172173173167
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen1.5811.5291.4901.4421.516
Bankiers----------
Spaargelden11.73010.1419.5459.0919.145
Overige toevertrouwde middelen11.73010.1419.5459.0919.145
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf11.73010.1419.5459.0919.145
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden------1.5351.447
Overlopende passiva----------
Totaal passiva16.30715.14914.31913.98014.659
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by