Close sub menu
iShares EuroStoxx 50 UCITS ETF (Dist)
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa33.80432.81432.93131.36530.609
Materiële vaste activa762681715643592
Financiële vaste activa7.2626.9195.4894.4763.684
Vaste activa----39.13536.484--
Voorraden----------
Debiteuren3.7893.5353.1792.6572.699
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen9.3238.6644.8296.48810.512
Vlottende activa----8.0089.145--
Totaal activa152.648176.982168.622159.573220.217
 
Passiva
Gewoon kapitaal37.69335.28333.54732.37431.825
Preferent kapitaal-550-337-571-691-432
Aandeel van derden113511.3821.16650
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----3.7343.571--
Crediteuren1.397--1.1671.292--
Bank----4.9554.979--
Overige korte schulden----2.0571.988--
Kortlopende schulden----8.1798.259--
Totaal passiva152.648176.982168.622159.573220.217
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4.9443.7432.8843.0753.828
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.937-254-2.014-808-587
Kasstroom financieringsactiviteiten-2.287244-2.583-2.765-2.630
Kasstroom algemeen7203.733-1.713-498611
Omzet
Winst
Werknemers
Koersen zijn real-time. Powered by