Close sub menu
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--33.64333.80432.81432.931
Materiële vaste activa--1.031762681715
Financiële vaste activa--7.4667.2626.9195.489
Vaste activa--42.140----39.135
Voorraden----------
Debiteuren--3.2643.7893.5353.179
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--7.4169.3238.6644.829
Vlottende activa--10.680----8.008
Totaal activa--117.628152.648176.982168.622
 
Passiva
Gewoon kapitaal--37.74437.69335.28333.547
Preferent kapitaal---1.101-550-337-571
Aandeel van derden--1.041113511.382
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.381----3.734
Crediteuren--1.2941.397--1.167
Bank--------4.955
Overige korte schulden--2.2722.951--2.057
Kortlopende schulden--3.566----8.179
Totaal passiva--117.628152.648176.982168.622
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.9564.9443.7432.884
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.130-1.937-254-2.014
Kasstroom financieringsactiviteiten---5.442-2.287244-2.583
Kasstroom algemeen---1.6167203.733-1.713
Omzet
Winst
Werknemers
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?