Close sub menu
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa33.78233.64333.80432.81432.931
Materiële vaste activa2.5331.031762681715
Financiële vaste activa9.7407.4667.2626.9195.489
Vaste activa110.55942.140----39.135
Voorraden----------
Debiteuren3.9163.2643.7893.5353.179
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen8.7367.4169.3238.6644.829
Vlottende activa12.65210.680----8.008
Totaal activa123.211117.628152.648176.982168.622
 
Passiva
Gewoon kapitaal39.34737.74437.69335.28333.547
Preferent kapitaal-840-1.101-550-337-571
Aandeel van derden1.8931.041113511.382
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden78.3383.381----3.734
Crediteuren1.2401.2941.397--1.167
Bank--------4.955
Overige korte schulden--2.2722.951--2.057
Kortlopende schulden3.6333.566----8.179
Totaal passiva123.211117.628152.648176.982168.622
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4.1654.9564.9443.7432.884
Kasstroom investeringsactiviteiten-959-1.130-1.937-254-2.014
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.992-5.442-2.287244-2.583
Kasstroom algemeen1.214-1.6167203.733-1.713
Omzet
Winst
Werknemers
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?