Close sub menu
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa33.64333.80432.81432.93131.365
Materiële vaste activa1.031762681715643
Financiële vaste activa7.4667.2626.9195.4894.476
Vaste activa42.140----39.13536.484
Voorraden----------
Debiteuren3.2643.7893.5353.1792.657
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen7.4169.3238.6644.8296.488
Vlottende activa10.680----8.0089.145
Totaal activa117.628152.648176.982168.622159.573
 
Passiva
Gewoon kapitaal37.74437.69335.28333.54732.374
Preferent kapitaal-1.101-550-337-571-691
Aandeel van derden1.041113511.3821.166
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden3.381----3.7343.571
Crediteuren1.2941.397--1.1671.292
Bank------4.9554.979
Overige korte schulden2.2722.951--2.0571.988
Kortlopende schulden3.566----8.1798.259
Totaal passiva117.628152.648176.982168.622159.573
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4.9564.9443.7432.8843.075
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.130-1.937-254-2.014-808
Kasstroom financieringsactiviteiten-5.442-2.287244-2.583-2.765
Kasstroom algemeen-1.6167203.733-1.713-498
Omzet
Winst
Werknemers
Koersen zijn real-time. Powered by