Close sub menu
iShares $ TIPS UCITS ETF
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--32.81432.93131.36530.609
Materiële vaste activa--681715643592
Financiële vaste activa--6.9195.4895.5383.684
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren--3.5353.1792.6572.699
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--8.6644.82911.82510.512
Vlottende activa----------
Totaal activa--176.982168.622159.573220.217
 
Passiva
Gewoon kapitaal--35.28333.54732.37431.825
Preferent kapitaal---337-571-691-432
Aandeel van derden--51665950
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva--176.982168.622159.573220.217
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--3.7432.8843.0753.828
Kasstroom investeringsactiviteiten---254-2.014-808-587
Kasstroom financieringsactiviteiten--244-2.583-2.765-2.630
Kasstroom algemeen--3.733-1.713-498611
Omzet
Winst
Werknemers
Koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie