Close sub menu
Xylem
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.9478.0268.4163.936
Materiële vaste activa--6571.3161.312643
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--5.2275.2605.1284.789
Voorraden--558539595524
Debiteuren--9231.0361.031956
Overige vlottende activa--623------
Effecten en liquide middelen--1.8751.448592414
Vlottende activa--3.5232.4502.0942.071
Totaal activa--8.7507.7107.2226.860
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.9682.9572.7682.503
Preferent kapitaal---413-375-336-210
Aandeel van derden--8101416
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.8183.2423.0513.241
Crediteuren--569597586549
Bank--6002762570
Overige korte schulden----628546551
Kortlopende schulden--1.9561.5011.3891.100
Totaal passiva--8.7507.7107.2226.860
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--824839586686
Kasstroom investeringsactiviteiten---169-231-643-181
Kasstroom financieringsactiviteiten--473-177-40-421
Kasstroom algemeen--1.128431-9784
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie