Close sub menu
ServiceNow
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020
 
Activa
Immateriële vaste activa--394
Materiële vaste activa--1.114
Financiële vaste activa--1.468
Vaste activa--4.193
Voorraden----
Debiteuren--1.009
Overige vlottende activa--1.217
Effecten en liquide middelen--3.092
Vlottende activa--4.522
Totaal activa--8.715
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.834
Preferent kapitaal--94
Aandeel van derden--0
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden--2.143
Crediteuren--34
Bank--72
Overige korte schulden----
Kortlopende schulden--3.737
Totaal passiva--8.715
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.787
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.507
Kasstroom financieringsactiviteiten--597
Kasstroom algemeen--876
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie