Close sub menu
ABBVIE
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--116.00068.50636.89643.344
Materiële vaste activa--5.2485.9242.8832.803
Financiële vaste activa--293------
Vaste activa--126.39239.59642.40749.563
Voorraden--3.3101.8131.6051.605
Debiteuren--8.8225.4285.3848.061
Overige vlottende activa--4.851------
Effecten en liquide middelen--8.47979.8488.0619.789
Vlottende activa--24.17349.51916.94521.223
Totaal activa--150.56589.11559.35270.786
 
Passiva
Gewoon kapitaal--13.076-8.172-8.4465.097
Preferent kapitaal---3.117-3.578-2.480-2.727
Aandeel van derden--21000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--108.8071.22250.55949.048
Crediteuren--20.1591.4521.5461.474
Bank--8.5023.7535.3086.415
Overige korte schulden----10.38010.3858.752
Kortlopende schulden--28.66115.58517.23916.641
Totaal passiva--150.56589.11559.35270.786
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--17.58813.32413.4279.960
Kasstroom investeringsactiviteiten---37.557596-1.006-274
Kasstroom financieringsactiviteiten---11.50118.708-14.396-5.512
Kasstroom algemeen---31.47032.628-1.9754.174
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie