Close sub menu
Oracle Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa45.25146.36547.50749.05850.425
Materiële vaste activa9.7167.0496.2446.2525.897
Financiële vaste activa----------
Vaste activa77.66475.54063.29862.32361.300
Voorraden----211320398
Debiteuren5.9535.4095.5515.1345.279
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen21.90246.55443.05737.82767.261
Vlottende activa31.63355.56752.14046.38675.964
Totaal activa109.297131.107115.438108.709137.264
 
Passiva
Gewoon kapitaal-6.2205.23812.07421.78545.726
Preferent kapitaal-1.692-21.29524.73925.24727.273
Aandeel van derden452714643578498
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden95.554100.99185.52167.71671.845
Crediteuren1.317745637580529
Bank3.7498.2502.3714.4944.491
Overige korte schulden6.0886.3941.729261753
Kortlopende schulden19.51124.16417.20018.63019.195
Totaal passiva109.297131.107115.438108.709137.264
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten9.53915.88713.13914.55115.386
Kasstroom investeringsactiviteiten11.220-13.0989.84326.557-5.625
Kasstroom financieringsactiviteiten-29.126-10.378-6.132-42.056-9.982
Kasstroom algemeen-8.367-7.58916.850-948-221
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by