Close sub menu
Verizon Communications
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa187.899133.05533.88734.38939.419
Materiële vaste activa127.579117.36491.91589.28688.568
Financiële vaste activa1.0615895586711.039
Vaste activa329.868261.887254.254230.193227.230
Voorraden3.0551.7961.4221.3361.034
Debiteuren23.846--25.42925.10223.493
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.92122.1712.5942.7452.079
Vlottende activa36.72854.59437.47334.63629.913
Totaal activa366.596316.481291.727264.829257.143
 
Passiva
Gewoon kapitaal81.79067.84261.39553.14543.096
Preferent kapitaal-3892641.2202.7233.075
Aandeel van derden1.4101.4301.4401.5651.591
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden236.236207.549184.024172.189179.419
Crediteuren24.83320.6587.7257.2327.063
Bank11.3029.37410.7777.1903.453
Overige korte schulden11.0259.62826.36623.50822.521
Kortlopende schulden47.16039.66044.86837.93033.037
Totaal passiva366.596316.481291.727264.829257.143
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten39.53941.76835.74634.33925.305
Kasstroom investeringsactiviteiten-67.153-23.512-17.581-17.934-19.372
Kasstroom financieringsactiviteiten8.2771.325-18.164-15.377-6.734
Kasstroom algemeen-19.33719.58111.028-801
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by