Close sub menu
Boeing Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa10.63010.92411.39811.2698.132
Materiële vaste activa10.91811.82012.50212.64512.672
Financiële vaste activa9751.0161.0921.0871.260
Vaste activa29.88630.49431.39629.52927.172
Voorraden78.82381.71576.62262.56744.344
Debiteuren2.6411.9553.2663.87910.516
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen16.24425.59010.0308.5649.992
Vlottende activa108.666121.642102.22987.83065.161
Totaal activa138.552152.136133.625117.35992.333
 
Passiva
Gewoon kapitaal-14.999-18.316-8.617339355
Preferent kapitaal-11.659-17.133-16.153-15.083-13.376
Aandeel van derden1532413177157
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden71.40682.93144.61335.35933.813
Crediteuren9.26112.92815.55312.91612.202
Bank1.2961.6937.3403.1901.335
Overige korte schulden----22.86814.80815.292
Kortlopende schulden81.99287.28097.31281.59056.269
Totaal passiva138.552152.136133.625117.35992.333
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-3.416-18.410-2.44615.32213.344
Kasstroom investeringsactiviteiten9.324-18.366-1.530-4.621-2.062
Kasstroom financieringsactiviteiten-5.60034.9555.739-11.722-11.350
Kasstroom algemeen308-1.8211.763-1.021-68
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by