Close sub menu
Boeing Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--10.92411.39811.2698.132
Materiële vaste activa--11.82012.50212.64512.672
Financiële vaste activa--2.9521.0921.0871.260
Vaste activa--30.49431.39629.52927.172
Voorraden--81.71576.62262.56744.344
Debiteuren--1.9553.2663.87910.516
Overige vlottende activa--4.7986.4044.5285.108
Effecten en liquide middelen--25.59010.0308.5649.992
Vlottende activa--121.642102.22987.83065.161
Totaal activa--152.136133.625117.35992.333
 
Passiva
Gewoon kapitaal---18.316-8.617339355
Preferent kapitaal---17.133-16.153-15.083-13.376
Aandeel van derden--2413177157
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--82.93144.61335.35933.813
Crediteuren--12.92815.55312.91612.202
Bank--1.6937.3403.1901.335
Overige korte schulden----22.86814.80815.292
Kortlopende schulden--87.28097.31281.59056.269
Totaal passiva--152.136133.625117.35992.333
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---18.410-2.44615.32213.344
Kasstroom investeringsactiviteiten---18.366-1.530-4.621-2.062
Kasstroom financieringsactiviteiten--34.9555.739-11.722-11.350
Kasstroom algemeen---1.8211.763-1.021-68
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie