Boeing Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20192018201720162015
 
Activa
Immateriële vaste activa11.39811.2698.1327.8647.783
Materiële vaste activa12.50212.64512.67212.80712.076
Financiële vaste activa1.0921.0871.2601.3171.284
Vaste activa31.39629.52927.17227.50926.174
Voorraden76.62262.56744.34443.19947.257
Debiteuren3.2663.87910.5168.8328.713
Overige vlottende activa6.4044.5285.1085.5215.031
Effecten en liquide middelen10.0308.5649.99210.02911.302
Vlottende activa102.22987.83065.16162.48868.234
Totaal activa133.625117.35992.33389.99794.408
 
Passiva
Gewoon kapitaal-8.6173393558176.335
Preferent kapitaal-16.153-15.083-13.376-13.623-12.748
Aandeel van derden31771576062
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden44.61335.35933.81338.98635.207
Crediteuren15.55312.91612.20211.19010.800
Bank7.3403.1901.3353841.234
Overige korte schulden22.86814.80815.29214.69114.014
Kortlopende schulden97.31281.59056.26950.13450.412
Totaal passiva133.625117.35992.33389.99794.408
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-2.44615.32213.34410.4999.363
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.530-4.621-2.062-3.380-1.846
Kasstroom financieringsactiviteiten5.739-11.722-11.350-9.587-7.920
Kasstroom algemeen1.763-1.021-68-2.468-403
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by