Close sub menu
Chevron Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa4.7224.3854.4024.4634.518
Materiële vaste activa143.591146.961156.618150.494169.207
Financiële vaste activa46.30740.69639.05238.68835.546
Vaste activa207.366205.797212.611209.099219.842
Voorraden8.2476.3055.6765.8485.704
Debiteuren20.45618.41911.471----
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen17.9015.6755.6275.7499.395
Vlottende activa50.34333.73827.17928.32934.021
Totaal activa257.709239.535239.790237.428253.863
 
Passiva
Gewoon kapitaal159.282139.067131.688144.213154.554
Preferent kapitaal-3.038-4.129-5.852-5.230-3.784
Aandeel van derden9608731.0389951.088
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden63.25972.80484.88165.69071.050
Crediteuren18.95516.45410.95014.10313.953
Bank1.9642561.5483.2825.726
Overige korte schulden4.3811.7009216.5894.927
Kortlopende schulden34.20826.79122.18326.53027.171
Totaal passiva257.709239.535239.790237.428253.863
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten49.60229.18710.57727.31430.618
Kasstroom investeringsactiviteiten-12.108-5.865-6.965-11.458-12.290
Kasstroom financieringsactiviteiten-24.978-23.113-3.736-19.758-13.699
Kasstroom algemeen12.516209-124-3.9024.629
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by