Close sub menu
Chevron Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa4.3854.4024.4634.5184.531
Materiële vaste activa146.961156.618150.494169.207177.712
Financiële vaste activa40.69639.05238.68835.54632.497
Vaste activa205.797212.611209.099219.842225.246
Voorraden6.3055.6765.8485.7045.585
Debiteuren18.41911.471------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen5.6755.6275.7499.3954.822
Vlottende activa33.73827.17928.32934.02128.560
Totaal activa239.535239.790237.428253.863253.806
 
Passiva
Gewoon kapitaal139.067131.688144.213154.554148.124
Preferent kapitaal-4.129-5.852-5.230-3.784-3.829
Aandeel van derden8731.0389951.0881.195
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden72.80484.88165.69071.05076.750
Crediteuren16.45410.95014.10313.95314.565
Bank2561.5483.2825.7265.192
Overige korte schulden1.7009216.5894.9275.267
Kortlopende schulden26.79122.18326.53027.17127.737
Totaal passiva239.535239.790237.428253.863253.806
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten29.18710.57727.31430.61820.515
Kasstroom investeringsactiviteiten-5.865-6.965-11.458-12.290-8.201
Kasstroom financieringsactiviteiten-23.113-3.736-19.758-13.699-14.554
Kasstroom algemeen209-124-3.9024.629-2.240
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by