Close sub menu
Chevron Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--4.4024.4634.5184.531
Materiële vaste activa--156.618150.494169.207177.712
Financiële vaste activa--39.05238.68835.54632.497
Vaste activa--212.611209.099219.842225.246
Voorraden--5.6765.8485.7045.585
Debiteuren--11.471------
Overige vlottende activa--12.53915.45410.57110.506
Effecten en liquide middelen--5.6275.7499.3954.822
Vlottende activa--27.17928.32934.02128.560
Totaal activa--239.790237.428253.863253.806
 
Passiva
Gewoon kapitaal--131.688144.213154.554148.124
Preferent kapitaal---5.852-5.230-3.784-3.829
Aandeel van derden--1.0389951.0881.195
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--84.88165.69071.05076.750
Crediteuren--10.95014.10313.95314.565
Bank--1.5483.2825.7265.192
Overige korte schulden--9216.5894.9275.267
Kortlopende schulden--22.18326.53027.17127.737
Totaal passiva--239.790237.428253.863253.806
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--10.57727.31430.61820.515
Kasstroom investeringsactiviteiten---6.965-11.458-12.290-8.201
Kasstroom financieringsactiviteiten---3.736-19.758-13.699-14.554
Kasstroom algemeen---124-3.9024.629-2.240
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie