Close sub menu
DuPont de Nemours
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--41.388107.08189.99792.801
Materiële vaste activa--9.98520.28635.84836.247
Financiële vaste activa--1.083--8.3828.580
Vaste activa--60.02759.397138.427142.271
Voorraden--3.7264.31916.62116.992
Debiteuren--3.5512.95412.37611.314
Overige vlottende activa--7.571--4.2004.643
Effecten en liquide middelen--2.5441.54013.61614.394
Vlottende activa--10.8779.99949.60349.893
Totaal activa--70.90469.396188.030192.164
 
Passiva
Gewoon kapitaal--38.50440.98794.571100.330
Preferent kapitaal--44-1.416-12.528-189
Aandeel van derden--5665691.6081.597
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--27.13519.49467.13664.109
Crediteuren--2.9642.9349.4579.134
Bank--53.8302.8024.015
Overige korte schulden--1401.58211.59912.226
Kortlopende schulden--4.6998.34624.71526.218
Totaal passiva--70.90469.396188.030192.164
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.095--4.7318.695
Kasstroom investeringsactiviteiten---202---2.4624.274
Kasstroom financieringsactiviteiten--3.238---1.918-6.523
Kasstroom algemeen--7.131--3516.446
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie