Close sub menu
Ford Motor Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa37.26537.13937.08336.46936.178
Financiële vaste activa25.57030.90632.8522.5192.709
Vaste activa139.408148.039150.517144.490141.891
Voorraden14.08012.06510.80810.78611.220
Debiteuren15.72911.3709.993----
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen44.07049.59349.96134.65133.951
Vlottende activa116.476108.996116.744114.047114.649
Totaal activa255.884257.035267.261258.537256.540
 
Passiva
Gewoon kapitaal43.24248.51930.69033.18535.932
Preferent kapitaal-9.339-8.339-8.294-7.727-7.366
Aandeel van derden-751031214534
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden115.851117.686139.258127.175124.905
Crediteuren25.60522.34922.204----
Bank50.16449.69251.34353.81653.493
Overige korte schulden--18.68623.64544.31642.076
Kortlopende schulden96.86690.72797.19298.13295.569
Totaal passiva255.884257.035267.261258.537256.540
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten6.85315.78724.26917.63915.022
Kasstroom investeringsactiviteiten-4.3472.745-18.615-13.721-16.261
Kasstroom financieringsactiviteiten2.511-23.4982.315-3.129-122
Kasstroom algemeen5.017-4.9667.969789-1.361
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by