Close sub menu
Altria Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--17.79271.45617.47517.707
Materiële vaste activa--2.0123.9981.9381.914
Financiële vaste activa--19.529--30.49618.851
Vaste activa--40.29744.44751.33938.858
Voorraden--1.9662.2932.3312.225
Debiteuren--137152142142
Overige vlottende activa--964--1.430386
Effecten en liquide middelen--4.9456.3511.3331.253
Vlottende activa--7.1174.8244.2994.344
Totaal activa--47.41449.27155.63843.202
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.8396.22214.78715.377
Preferent kapitaal---4.341-2.864-2.547-1.897
Aandeel van derden--1269723
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--35.38634.74019.61720.992
Crediteuren--380325399374
Bank--1.500013.848864
Overige korte schulden--1.6027.8496.9465.554
Kortlopende schulden--9.0638.17421.1936.792
Totaal passiva--47.41449.27155.63843.202
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--8.3857.8378.3914.922
Kasstroom investeringsactiviteiten---143-2.398-12.988-467
Kasstroom financieringsactiviteiten---5.396-4.7124.716-7.771
Kasstroom algemeen--2.846727119-3.316
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie