Close sub menu
Pepsico
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa33.78837.04638.07215.50128.989
Materiële vaste activa24.29122.40721.36938.61017.589
Financiële vaste activa3.0732.6272.792--2.409
Vaste activa70.64870.59469.91760.90255.755
Voorraden5.2224.3474.1723.3383.128
Debiteuren10.1638.6808.404--7.142
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen5.3485.9889.55111.2478.993
Vlottende activa21.53921.78323.00117.64521.893
Totaal activa92.18792.37792.91878.54777.648
 
Passiva
Gewoon kapitaal17.14916.04313.45414.78614.518
Preferent kapitaal-15.302-14.898-15.476-14.300-49.405
Aandeel van derden124108988284
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden48.12950.00655.99443.21840.908
Crediteuren23.3719.8348.8538.0137.213
Bank3.4144.3084.240----
Overige korte schulden--12.07810.27912.44814.925
Kortlopende schulden26.78526.22023.37220.46122.138
Totaal passiva92.18792.37792.91878.54777.648
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten10.81111.61610.6139.6499.415
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.430-3.269-11.619-6.4374.564
Kasstroom financieringsactiviteiten-8.523-10.7803.819-8.489-13.769
Kasstroom algemeen-142-2.4332.813-5.277210
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by