Close sub menu
Pepsico
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa32.65733.78837.04638.07215.501
Materiële vaste activa27.03924.29122.40721.36938.610
Financiële vaste activa2.7143.0732.6272.792--
Vaste activa73.54570.64870.59469.91760.902
Voorraden5.3345.2224.3474.1723.338
Debiteuren10.81510.1638.6808.404--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen10.0035.3485.9889.55111.247
Vlottende activa26.95021.53921.78323.00117.645
Totaal activa100.49592.18792.37792.91878.547
 
Passiva
Gewoon kapitaal18.50317.14916.04313.45414.786
Preferent kapitaal-15.534-15.302-14.898-15.476-14.300
Aandeel van derden1341241089882
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden50.21148.12950.00655.99443.218
Crediteuren25.13723.3719.8348.8538.013
Bank6.5103.4144.3084.240--
Overige korte schulden----12.07810.27912.448
Kortlopende schulden31.64726.78526.22023.37220.461
Totaal passiva100.49592.18792.37792.91878.547
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten13.44210.81111.61610.6139.649
Kasstroom investeringsactiviteiten-5.495-2.430-3.269-11.619-6.437
Kasstroom financieringsactiviteiten-3.009-8.523-10.7803.819-8.489
Kasstroom algemeen4.938-142-2.4332.813-5.277
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?