Close sub menu
ConocoPhillips
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa--39.893169.07645.69845.683
Financiële vaste activa--8.131--9.3299.599
Vaste activa--50.55253.60156.70656.850
Voorraden--1.0021.0261.0071.060
Debiteuren--2.6342.3724.0674.320
Overige vlottende activa--2.528------
Effecten en liquide middelen--7.85616.2326.1638.198
Vlottende activa--12.06616.91313.27416.512
Totaal activa--62.61870.51469.98073.362
 
Passiva
Gewoon kapitaal--29.84934.98131.93930.607
Preferent kapitaal---5.218-5.357-6.063-5.518
Aandeel van derden--069125194
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--27.40328.42130.52133.164
Crediteuren--2.6983.1763.8954.030
Bank--619--1122.575
Overige korte schulden--1.7292.8373.3882.792
Kortlopende schulden--5.3667.0437.3959.397
Totaal passiva--62.61870.51469.98073.362
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.80211.10412.9347.077
Kasstroom investeringsactiviteiten---4.121-6.618-3.8437.762
Kasstroom financieringsactiviteiten---2.708-5.229-9.359-12.356
Kasstroom algemeen---2.027-743-2682.483
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie