Close sub menu
ConocoPhillips
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa64.86664.91139.893169.07645.698
Financiële vaste activa8.2257.1138.131--9.329
Vaste activa75.08074.61150.55253.60156.706
Voorraden1.2191.2081.0021.0261.007
Debiteuren7.0756.6702.6342.3724.067
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen9.2436.5917.85616.2326.163
Vlottende activa18.74916.05012.06616.91313.274
Totaal activa93.82990.66162.61870.51469.980
 
Passiva
Gewoon kapitaal48.00345.40629.84934.98131.939
Preferent kapitaal-6.000-4.950-5.218-5.357-6.063
Aandeel van derden--0069125
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden32.97933.23427.40328.42130.521
Crediteuren6.1635.0252.6983.1763.895
Bank4171.200619--112
Overige korte schulden3.0742.9341.7292.8373.388
Kortlopende schulden12.84712.0215.3667.0437.395
Totaal passiva93.82990.66162.61870.51469.980
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten28.31416.9964.80211.10412.934
Kasstroom investeringsactiviteiten-8.741-8.544-4.121-6.618-3.843
Kasstroom financieringsactiviteiten-18.053-6.335-2.708-5.229-9.359
Kasstroom algemeen1.5202.117-2.027-743-268
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by