Close sub menu
ConocoPhillips
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa70.04464.86664.91139.893169.076
Financiële vaste activa9.1308.2257.1138.131--
Vaste activa81.59475.08074.61150.55253.601
Voorraden1.3981.2191.2081.0021.026
Debiteuren5.4747.0756.6702.6342.372
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen6.6069.2436.5917.85616.232
Vlottende activa14.33018.74916.05012.06616.913
Totaal activa95.92493.82990.66162.61870.514
 
Passiva
Gewoon kapitaal49.27948.00345.40629.84934.981
Preferent kapitaal-5.673-6.000-4.950-5.218-5.357
Aandeel van derden----0069
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden36.64032.97933.23427.40328.421
Crediteuren5.1176.1635.0252.6983.176
Bank1.0744171.200619--
Overige korte schulden7743.0742.9341.7292.837
Kortlopende schulden10.00512.84712.0215.3667.043
Totaal passiva95.92493.82990.66162.61870.514
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten19.96528.31416.9964.80211.104
Kasstroom investeringsactiviteiten-12.000-8.741-8.544-4.121-6.618
Kasstroom financieringsactiviteiten-8.661-18.053-6.335-2.708-5.229
Kasstroom algemeen-6961.5202.117-2.027-743
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?