Close sub menu
Schlumberger Limited
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--16.75257.08433.65834.472
Materiële vaste activa--6.82627.81011.67911.576
Financiële vaste activa--2.061--1.5381.519
Vaste activa--29.51540.78254.77653.490
Voorraden--3.3544.1304.0104.046
Debiteuren--5.2477.7477.8818.084
Overige vlottende activa--3.876--7.9015.923
Effecten en liquide middelen--3.0061.0302.7775.089
Vlottende activa--12.91915.53015.73118.497
Totaal activa--42.43456.31270.50771.987
 
Passiva
Gewoon kapitaal--12.07123.76036.16236.842
Preferent kapitaal---4.884-4.4388.496-4.274
Aandeel van derden--418416424419
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--19.45419.03820.43519.444
Crediteuren--2.9374.7904.7094.614
Bank--850--1.4073.324
Overige korte schulden--5.6898.3086.2156.121
Kortlopende schulden--10.49113.09813.48615.282
Totaal passiva--42.43456.31270.50771.987
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.9445.4315.7135.663
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.353-2.011-1.040-1.779
Kasstroom financieringsactiviteiten---873-3.718-5.020-5.033
Kasstroom algemeen---282-298-347-1.149
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie