Close sub menu
Union Pacific Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa--55.77153.91652.67951.605
Financiële vaste activa--2.1642.0501.9121.809
Vaste activa--58.18458.21454.98453.800
Voorraden--638751742749
Debiteuren--1.5051.5951.7551.493
Overige vlottende activa--249------
Effecten en liquide middelen--1.8598911.3331.365
Vlottende activa--4.2143.4594.1634.006
Totaal activa--62.39861.67359.14757.806
 
Passiva
Gewoon kapitaal--16.95818.12820.42324.856
Preferent kapitaal---1.593-1.356-1.415-1.141
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--41.26739.19434.09829.011
Crediteuren--6127498721.013
Bank--1.0691.2571.466800
Overige korte schulden--1.8572.3452.2882.126
Kortlopende schulden--4.1734.3514.6263.939
Totaal passiva--62.39861.67359.14757.806
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--8.5408.6098.6867.230
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.676-3.435-3.411-3.086
Kasstroom financieringsactiviteiten---4.902-5.646-5.222-4.146
Kasstroom algemeen--962-47253-2
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie