Close sub menu
McDonald's Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--2.7732.6772.3322.380
Materiële vaste activa--55.30424.16022.84322.448
Financiële vaste activa--1.2971.2701.2031.086
Vaste activa--46.38443.95328.75828.477
Voorraden--51505159
Debiteuren--2.1102.2242.4421.976
Overige vlottende activa---12.99115.8452.3812.563
Effecten en liquide middelen--3.4498998662.464
Vlottende activa--6.2433.5584.0535.327
Totaal activa--52.62747.51132.81133.804
 
Passiva
Gewoon kapitaal---7.825-8.210-6.258-3.268
Preferent kapitaal---2.587-2.483-2.610-2.178
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--54.27152.10036.09634.181
Crediteuren--7419881.208925
Bank--2.945680--0
Overige korte schulden--1.1381.3741.2841.425
Kortlopende schulden--6.1813.6212.9742.891
Totaal passiva--52.62747.51132.81133.804
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--6.2658.1226.9675.551
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.546-3.071-2.455562
Kasstroom financieringsactiviteiten---2.249-4.995-5.950-5.311
Kasstroom algemeen--2.47056-1.438802
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie