Close sub menu
Accenture PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa16.53213.13311.1267.7107.046
Materiële vaste activa4.1674.6784.8224.7291.391
Financiële vaste activa197318330325240
Vaste activa27.86325.65323.50919.32914.339
Voorraden----------
Debiteuren----9.7287.1928.095
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen9.0507.8948.1728.5106.130
Vlottende activa23.38221.61119.66717.75015.451
Totaal activa51.24547.26343.17637.07929.790
 
Passiva
Gewoon kapitaal25.69322.10619.52917.00114.409
Preferent kapitaal-1.743-9933123-429
Aandeel van derden766641568499419
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6.7786.9937.3706.9173.900
Crediteuren2.4912.5592.2741.3501.647
Bank7957177567646
Overige korte schulden7.5067.6126.7485.0848.138
Kortlopende schulden18.00917.52415.70912.66311.062
Totaal passiva51.24547.26343.17637.07929.790
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten9.5249.5418.9758.2156.627
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.622-4.261-4.310-1.895-1.756
Kasstroom financieringsactiviteiten-5.645-5.311-4.926-4.049-3.767
Kasstroom algemeen1.256-31-2612.2721.104
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?