Close sub menu
Accenture PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa13.13311.1267.7107.0466.070
Materiële vaste activa4.6784.8224.7291.3911.264
Financiële vaste activa318330325240216
Vaste activa25.65323.50919.32914.33910.864
Voorraden----------
Debiteuren--9.7287.1928.0954.996
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen7.8948.1728.5106.1305.065
Vlottende activa21.61119.66717.75015.45113.586
Totaal activa47.26343.17637.07929.79024.449
 
Passiva
Gewoon kapitaal22.10619.52917.00114.40910.365
Preferent kapitaal-9933123-429-341
Aandeel van derden641568499419360
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6.9937.3706.9173.9003.573
Crediteuren2.5592.2741.3501.6471.349
Bank71775676465
Overige korte schulden7.6126.7485.0848.1387.343
Kortlopende schulden17.52415.70912.66311.06210.152
Totaal passiva47.26343.17637.07929.79024.449
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten9.5418.9758.2156.6276.027
Kasstroom investeringsactiviteiten-4.261-4.310-1.895-1.756-1.250
Kasstroom financieringsactiviteiten-5.311-4.926-4.049-3.767-3.709
Kasstroom algemeen-31-2612.2721.1041.068
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by