Close sub menu
Abbott Laboratories
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa33.25335.97038.52840.22042.196
Materiële vaste activa9.1628.9599.0298.0387.563
Financiële vaste activa766816821883897
Vaste activa49.21450.95752.10752.22052.541
Voorraden6.1735.1575.0124.3163.796
Debiteuren6.2186.4876.4145.4255.182
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen10.17010.2497.1484.1404.086
Vlottende activa25.22424.23920.44115.66714.632
Totaal activa74.43875.19672.54867.88767.173
 
Passiva
Gewoon kapitaal36.68635.80232.78431.08830.524
Preferent kapitaal27.206-8.374-8.946-8.465-7.586
Aandeel van derden219222219213198
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden22.04426.06727.63825.72327.439
Crediteuren4.6074.4083.9463.2522.975
Bank2.251754220201207
Overige korte schulden2.4432.4567.7417.4105.830
Kortlopende schulden15.48913.10511.90710.8639.012
Totaal passiva74.43875.19672.54867.88767.173
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten9.58110.5337.9016.1366.300
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.740-2.008-2.215-1.815-1.356
Kasstroom financieringsactiviteiten-7.636-5.494-2.779-4.289-10.391
Kasstroom algemeen2053.0312.90732-5.447
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by