Close sub menu
Abbott Laboratories
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--38.52840.22042.19645.493
Materiële vaste activa--9.0298.0387.5637.607
Financiële vaste activa--821883897883
Vaste activa--52.10752.22052.54156.103
Voorraden--5.0124.3163.7963.601
Debiteuren--6.4145.4255.1825.249
Overige vlottende activa--3.7293.0791.8852.120
Effecten en liquide middelen--7.1484.1404.0869.610
Vlottende activa--20.44115.66714.63220.147
Totaal activa--72.54867.88767.17376.250
 
Passiva
Gewoon kapitaal--32.78431.08830.52430.897
Preferent kapitaal---8.946-8.465-7.586-6.062
Aandeel van derden--219213198201
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--27.63825.72327.43936.240
Crediteuren--3.9463.2522.9752.402
Bank--220201207714
Overige korte schulden--7.7417.4105.8305.796
Kortlopende schulden--11.90710.8639.0128.912
Totaal passiva--72.54867.88767.17376.250
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--7.9016.1366.3005.570
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.215-1.815-1.356-9.618
Kasstroom financieringsactiviteiten---2.779-4.289-10.391-5.281
Kasstroom algemeen--2.90732-5.447-9.329
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie