Close sub menu
Air Products & Chemicals
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--4.4383.2301.2271.090
Materiële vaste activa--47.85931.0139.9248.440
Financiële vaste activa------1.2771.287
Vaste activa--16.48414.32514.09612.591
Voorraden--405388396335
Debiteuren--1.2751.2601.2071.174
Overige vlottende activa------1.6681.774
Effecten en liquide middelen--6.3582.4152.9763.678
Vlottende activa--8.6854.6185.0825.877
Totaal activa--25.16918.94319.17818.467
 
Passiva
Gewoon kapitaal--12.08011.05410.85810.086
Preferent kapitaal---2.140-2.376-1.742-1.847
Aandeel van derden--36333531999
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--10.3095.7345.6645.793
Crediteuren--546519595660
Bank--47040461560
Overige korte schulden--1.4011.2611.126830
Kortlopende schulden--2.4171.8212.3382.489
Totaal passiva--25.16918.94319.17818.467
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--3.2652.9702.5552.534
Kasstroom investeringsactiviteiten---3.560-2.113-1.649-1.418
Kasstroom financieringsactiviteiten--3.285-1.371-1.360-2.041
Kasstroom algemeen--2.989-514-454-925
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie